Menu

O nas

Księgarnia iNuty powstała z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych praktyką i teorią edukacji muzycznej, osobach amatorsko i zawodowo zajmujących się muzyką, w tym polecamy uczniom i nauczycielom powszechnej edukacji muzycznej.

Podstawą dostępnych materiałów stanowią zbiory należące do redakcji czasopisma „Wychowanie Muzyczne”. W dziale „Artykuły” docelowo chcemy zamieścić wszystkie wartościowe teksty opublikowane w czasopiśmie na przestrzeni już ponad 60. lat. W dziale „Nuty” również zamieszczamy zgromadzony dorobek czasopisma, niemniej w przypadku nut rozszerzamy ofertę o inne przez nas opracowane materiały.

Wszystkie ewentualne zyski z prowadzonej księgarni w całości przeznaczamy na cele statutowe Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, w tym na wydawanie nowych numerów czasopisma „Wychowanie Muzyczne” oraz organizowanie dorocznych konferencji metodycznych.