Menu

Regulamin

Regulamin księgarni internetowej Księgarnia iNuty
(obowiązuje od dnia 01.05.2018)

Właścicielem księgarni internetowej (zwaną dalej Księgarnią) działającej pod adresem www.ksiegarniainuty.pl jest Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki z siedzibą w Lublinie, pod adresem: 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2a; NIP − 712 318 71 17; zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, KRS − 0000 340 634.

PODSTAWOWE POJĘCIA
    1. Księgarnia – portal dostępny pod adresem www.ksiegarniainuty.pl.
    2. Klient – osoba zarejestrowana w Księgarni, korzystająca z Księgarni, która pobiera i/lub kupuje pliki.
    3. Użytkownik − osoba niezarejestrowana w Księgarni, korzystająca z Księgarni, która pobiera niektóre pliki.
    4. Produkty – nuty i artykuły dostępne do pobrania i/lub zakupu w Księgarni.
    5. Pakiety − pakiety dostępne do zakupu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 
    1. Zamówienia za pośrednictwem Księgarni można składać całą dobę. 
    2. Zakupu plików i/lub pakietów mogą dokonywać tylko Klienci i tylko poprzez stronę Księgarni.
    3. Zakupu mogą dokonywać jedynie osoby zarejestrowane i zalogowane. 
    4. W przypadku korzystania z wybranych Pakietów, po wybraniu odpowiedniego (przycisk Kup Pakiet) i jego opłaceniu, wybrane Produkty są automatycznie wysyłane na podany podczas rejestracji adres e-mail po kliknięciu przycisku Wyślij z Pakietu.
    5. W przypadku chęci zakupu pojedynczych Produktów, Klient powinien dodać je do koszyka poprzez kliknięcie przycisku KUP PDF. 
    6. W celu realizacji zamówienia należy wybrać ikonę koszyka i przejść do „Podsumowania” transakcji, gdzie Klient  dostanie możliwość zrealizowania płatności (przycisk Zapłać).
    7. O poprawnym przebiegu płatności Klient jest informowany wiadomością e-mail na adres podany przy rejestracji.
    8. Po poprawnej weryfikacji płatności produkt zostaje wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail po kliknięciu przycisku Wyślij pliki.
    9. Zamówienie uważa się za zrealizowane z momentem poprawnej weryfikacji płatności.
    10. Klient ma wgląd we wszystkie swoje transakcje w panelu swojego konta (zakładka Konto/  Transakcje).
    11. W swoim panelu Klient może dokonywać zmian, w tym usuwać historię zrealizowanych transakcji, zmieniać swoje dane.
    12. W panelu Klienta (zakładka Konto) pliki są dostępne do momentu usunięcia transakcji przez Klienta.

FORMY PŁATNOŚCI
    1. Płatność za zamówienia są wykonywane poprzez system Przelewy24.pl.

DOSTAWA
    1. Pliki są dostarczane Klientom drogą mailową.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZAKUPU

    1. W sensie prawnym zawarcie umowy zakupu/sprzedaży pomiędzy Klientem a właścicielem Księgarni następuje  z chwilą rozpoczęcia procedury zakupu przez Klienta określonych Produktów lub/i Pakietów.
    2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdej chwili do czasu zapłacenia za Produkty lub/i Pakiety.
    3. Prawo do odstąpienia od zakupu przysługuje Klientom w terminie do 14 dni od dokonania transakcji tylko w przypadkach kiedy Produkty nie zostały jeszcze wysłane na adres e-mail Klienta.
    4. W przypadku pobrania określonych produktów Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. 

REKLAMACJE
    1. W przypadku zajścia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie wysłać informację na adres kontakt@ksiegarniainuty.pl. Reklamacje Klient może składać w terminie do dwóch miesięcy od daty pobrania zakupionych Produktów. Właściciel księgarni w terminie do dwóch tygodni odpowie na złożoną reklamację.
                                                           
POLITYKA PRYWATNOŚCI
    1. Rejestrując się w Księgarni i/lub dokonując zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Księgarnię swoich danych osobowych.
    2. Administratorem danych osobowych jest Księgarnia. 
    3. Dane osobowe umieszczane w bazie Księgarni przez Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
    4. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
    5. Dane osobowe użytkowników Księgarni nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym przy realizacji zamówienia, tj. podmiotom realizującym płatności online.
    6. Każdy Klient Księgarni ma prawo i możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy Klient może zażądać usunięcia jego danych osobowych z bazy Księgarni. Usunięcie danych osobowych Klienta z bazy Księgarni jest równoznaczne z likwidacją jego konta.

PRZERWY TECHNICZNE
    1. Właściciel Księgarni nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Księgarni z powodów niezależnych od niego i/lub z powodu zmiany funkcjonalności Księgarni.
Informacje dodatkowe
    1. W przypadku braku możliwości płatności należy skontaktować się z właścicielem Księgarni.
    2. Prezentowanie na stronie Księgarni towarów z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
    3. Użytkownicy bez ograniczeń mogą korzystać ze wszystkich informacji i Produktów dostępnych w Księgarni bezpłatnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Właściciel Księgarni zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.ksiegarniainuty.pl.
    2. Właściciel Księgarni zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
    3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.