Menu

Informacje dla Autorów

Przygotowując materiały do udostępniania w naszej księgarni staraliśmy się skontaktować z ich autorami. Niemniej w wielu przypadkach było to niemożliwe. W grę wchodzą setki osób działających na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Bardzo prosimy − szczególnie autorów materiałów nutowych − o kontakt i potwierdzenie lub zaprzeczenie woli udostępniania w formie elektronicznej przygotowanych przez nas materiałów. Prosimy też o kontakt w przypadku chęci ich poprawy, naniesienia korekt − wszystkie Państwa prośby i sugestie postaramy się spełniać.

Na Państwa prośby możemy też przesyłać informacje o ilości pobrań artykułów i nut. A raz do roku, jakby przynosiły one zyski – z chęcią podzielimy się nimi. W tej sprawie prosimy kontaktować się z nami.

Zachęcamy wszystkich Autorów kompozycji i opracowań, które mogłyby być przydatne w amatorskim uprawianiu muzyki o ich przesyłanie. Po potwierdzeniu i opracowaniu redakcyjnym zamieścimy je na tej publicznej platformie na ogólnie przyjętych zasadach.

Wszystkie ewentualne zyski z prowadzonej księgarni w całości przeznaczamy na cele statutowe Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki, w tym na wydawanie nowych numerów czasopisma „Wychowanie Muzyczne” oraz organizowanie dorocznych konferencji metodycznych.